Σύναψη Ψηφιακής Σύμβασης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών

Χρησιμοποιήστε την υπηρεσία προκειμένου να:
  • Αποδεχτείτε ψηφιακά τη σύμβασή σας
  • Καταχωρήσετε στοιχεία που χρειάζονται για την ενημέρωση Διαύγειας και Εργάνης
  • Αποθηκεύσετε τοπικά τη σύμβασή σας
Πριν ξεκινήσετε
  • Να έχετε αναλάβει υπηρεσία στο σχολείο σας έχοντας ενημερώσει (σε συνεννόηση με το Δ/ντή σας) το Πληροφοριακό Σύστημα Myschool
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
  • Θεσμικό Πλαίσιο
  • Επικοινωνία
  • Περιγραφή Εφαρμογής
  • Γενικές Οδηγίες